Theo số liệu GJEPC, nhập khẩu vang miếng của Ấn Độ trong tháng 5 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Gems và Jewellery Export Promtion Council (GJEPC) vừa công bố chi tiết nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu thô cho đá quý và đồ trang sức trong tháng 5 năm nay.

Nhập khẩu vàng miếng

Theo số liệu GJEPC, nhập khẩu vàng miếng của cả nước Ân Độ đã tưng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê hàng tháng cho thấy tổng lượng nhập khẩu vàng miếng của cả nước trong tháng 5/2016 lên tới 3.219,37 crores Rs (tương đương 481,15 triệu USD).Tính theo đồng rupee, nhập khẩu vàng miếng đã tăng cao hơn gần 160% và tăng 147% nếu tính theo đồng USD. Nhập khẩu vàng miếng trong tháng 5 năm ngoái đạt 1.241,14 crores Rs (tương đương 194,54 triệu USD).

Nhập khẩu vàng miếng trong tháng trước của Ấn Độ đã tăng mạnh so với mức nhập khẩu trong tháng trước. Con số này đạt 2.668,31 crores Rs (tương đương 401,43 triệu USD) trong tháng 4 năm nay.

an-do-se-tiep-tuc-han-che-nhap-khau-vang

Nhập khẩu bạc miếng

Theo thống kê của GJEPC, nhập khẩu bạc của Ấn Độ trong tháng này cũng tăng mạnh, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng nhập khẩu bạc miếng của nước này trong tháng 5/2016 lên đến 20,30 crores Rs (tương đương 3,03 triệu USD). Tính theo đồng rupee, nhập khẩu bạc đã tăng cao hơn 91% và tăng gần 83% nếu tính theo đồng USD. Trong tháng 5 năm ngoái, con số này đạt 10.60 crores Rs (tương đương 1,66 triệu USD).

Tuy nhiên, nhập khẩu bạc miếng của Ấn Độ trong tháng 5 đã giảm so với tháng trước đó. Con số nhập khẩu giảm gần 27% so với tháng trước. Nhập khẩu thanh bạc của nước này đã đạt 27,76 crores Rs (4,18 triệu USD) trong tháng 4/2016.

Nhập khẩu Trang sức

Nhập khẩu vàng trang sức của quốc gia có lượng tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới đã giảm mạnh hơn 10% trong tháng 5 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.Nhập khẩu vàng trang sức đạt 179,76 crores Rs (tương đương 26,87 triệu USD) trong khi quốc gia này đã nhập khẩu khoảng 201,74 crores Rs (31,62 triệu USD)gia vang trang sức.