IMF chuẩn bị cho việc đưa đồng NDT vào giỏ tiền tệ quốc tế khi SDR là loại tiền tệ được IMF tạo ra vào năm 1969, đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ quốc tế của các nước thành viên.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 25/7 thông báo quyết định điều chỉnh hệ phương pháp tính toán các đồng tiền trong giỏ tiền tệ quốc tế, còn được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), một bước chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho việc đưa đồng Nhân Dân Tệ (NDT) vào giỏ này.

China-Economy-Yen-400x226

Hệ phương pháp mới sẽ giúp việc tính toán khối lượng tiền tệ dễ dàng hơn cho người dùng SDR và người tham gia thị trường tài chính.

Khối lượng tiền tệ là số đơn vị của mỗi đồng tiền trong giỏ SDR, tổng khối lượng tiền tệ của các đồng tiền chính là giá trị của giỏ SDR. Con số này đóng vai trò chủ chốt trong việc định giá hàng ngày của SDR.

IMF đánh giá định kỳ giỏ dự trữ ngoại tệ SDR 5 năm/lần và lần cuối cùng IMF chỉnh sửa SDR là năm 2000 với việc đưa Euro vào thay thế đồng tiền của Đức và Pháp.

Ngày 30/11/2015, IMF tuyên bố đồng NDT của Trung Quốc đủ điều điều kiện để đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế hiện bao gồm USD, Euro, Yen và bảng Anh, và quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 năm nay.

SDR là loại tiền tệ được IMF tạo ra vào năm 1969, đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ quốc tế của các nước thành viên. SDR được phân bổ cho các nước thành viên theo tỷ lệ góp vốn của các nước vào thể chế tài chính đa phương này.

Tuy nhiên, đây chỉ là đơn vị quy ước, chỉ được sử dụng để tính toán chứ không thực sự tồn tại trong lưu thông, do vậy không thể tiêu SDR như các loại tiền tệ khác. Hình thái tồn tại của SDR là những con số ghi trên tài khoản.

Sự ra đời của SDR đã giảm thiểu những hạn chế trong việc sử dụng đồng USD và vàng là công cụ thanh toán duy nhất. IMF mở cho mỗi nước thành viên một tài khoản để ghi các khoản SDR được phân bổ và để hạch toán các khoản thu chi bằng SDR giữa các ngân hàng trung ương và các nước.

Theo Bnews.