GIÁ VÀNG WAP
Tag Archives: hoa giai xung sat

Cách hóa giải: Trồng nhiều cây xanh tán lớn trước ngôi nhà hoặc khu đất để cản sát khí từ thế Phản cung sát.

on Jun 20th, 2016