GIÁ VÀNG WAP
Tag Archives: vang bien dong

Forexyard – Chiến lược giao dịch vàng ngày 1/2 Vàng (phiên Á): Tăng thêm Chiến lược chính: Mua trên 1110 ; với mục tiêu: 1128 – 1135 Chiến lược phụ: Bán dưới 1110 ; với mục tiêu: 1104,5 – 1099 Các...

By Lê Thủy on Feb 1st, 2016