GIÁ VÀNG WAP
Tag Archives: ngôi mộ

Bố Hùng mất đã được 3 năm tròn, năm nay nhà Hùng tính bốc mộ, thế là mẹ hắn kêu hắn đèo đến nhà thầy để xem. Để xe ở sân, hai mẹ con bước vào nhà, ông thầy thấy hai người vào cũng...