GIÁ VÀNG WAP

Kloop gặp đại diện, Higuain sẽ về Liverpool