Khớp lệnh là một khái niệm quan trọng trong thế giới giao dịch chứng khoán. Nó là một trong những công cụ quan trọng nhất cho các nhà đầu tư để mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhưng với những người mới bắt đầu, khớp lệnh là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng giavang.wap.vn tìm hiểu trong bài viết này.

Khớp lệnh là gì? Các loại khớp lệnh chứng khoán phổ biến

1. Tìm hiểu khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong chứng khoán là quá trình mua bán chứng khoán giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thông qua sự trùng khớp giữa giá mua và giá bán của các lệnh giao dịch. Khi một nhà đầu tư đưa ra một lệnh mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu với một giá cả cụ thể, hệ thống giao dịch sẽ tìm kiếm những lệnh bán hoặc mua khớp với lệnh đó. Nếu có lệnh bán hoặc mua tương ứng với giá cả đó, lệnh đó sẽ được khớp với lệnh tương ứng đó và giao dịch được thực hiện.

Khớp lệnh là cơ chế quan trọng trong việc xác định giá cả của các chứng khoán trên thị trường, bởi vì nó cho phép các nhà đầu tư mua bán chứng khoán một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nó cũng giúp tăng tính thanh khoản của thị trường, bởi vì nó tạo ra sự trùng khớp giữa các lệnh mua và bán.

2. Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Quá trình khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử hoặc hệ thống giao dịch trực tiếp giữa các nhà đầu tư.

Hệ thống khớp lệnh thông thường sẽ lưu trữ các lệnh mua và bán của các nhà đầu tư. Khi một lệnh mới được đưa vào, hệ thống sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu để tìm các lệnh tương ứng. Nếu có lệnh bán hoặc mua tương ứng với giá cả đó, lệnh đó sẽ được khớp với lệnh tương ứng đó và giao dịch được thực hiện.

Nếu không có lệnh tương ứng, lệnh mới sẽ được lưu trữ trong hệ thống và chờ đợi đến khi có lệnh tương ứng trong tương lai. Thông thường, các lệnh sẽ được khớp theo thứ tự thời gian đến khi tất cả các lệnh được khớp hoặc đến khi hết thời gian giao dịch.

Quá trình khớp lệnh có thể được thực hiện trực tiếp giữa các nhà đầu tư thông qua phương thức giao dịch bên ngoài hệ thống giao dịch chính thức. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán trực tiếp với nhau thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc qua các công ty môi giới.

3. Các loại khớp lệnh chứng khoán phổ biến

Các loại khớp lệnh chứng khoán phổ biến

Có hai loại khớp lệnh chứng khoán phổ biến:

Khớp lệnh thị trường (Market Order Matching): Đây là loại khớp lệnh cho phép giao dịch được thực hiện với giá thị trường hiện tại. Nhà đầu tư chỉ định số lượng cổ phiếu cần mua hoặc bán, và lệnh sẽ được khớp với giá thị trường hiện tại mà không có giá cả cụ thể được xác định trước đó. Lệnh mua thị trường sẽ được khớp với các lệnh bán có giá tốt nhất trên thị trường, trong khi lệnh bán thị trường sẽ được khớp với các lệnh mua có giá tốt nhất trên thị trường.

Khớp lệnh giới hạn (Limit Order Matching): Đây là loại khớp lệnh cho phép nhà đầu tư chỉ định giá cả tối đa hoặc tối thiểu mà họ sẵn sàng mua hoặc bán cổ phiếu. Khi có lệnh mua hoặc bán được đưa ra với giá phù hợp, lệnh sẽ được khớp và giao dịch được thực hiện. Nếu không có lệnh tương ứng với giá cả được chỉ định, lệnh sẽ được lưu trữ trong hệ thống và chờ đợi đến khi có lệnh tương ứng trong tương lai.

Cả hai loại khớp lệnh này đều có thể được sử dụng trong các giao dịch chứng khoán trên thị trường. Nhà đầu tư sử dụng khớp lệnh thị trường để mua hoặc bán cổ phiếu nhanh chóng với giá thị trường hiện tại, trong khi khớp lệnh giới hạn cho phép họ kiểm soát được giá cả giao dịch.

Xem thêm: Lệnh ATC trong chứng khoán là gì? Nguyên tắc khớp lệnh ATC

Với vai trò là một công cụ quan trọng trong giao dịch chứng khoán, khớp lệnh đã giúp các nhà đầu tư trên toàn thế giới tối ưu hóa quá trình giao dịch của mình. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm này và có thể áp dụng nó vào hoạt động giao dịch của mình một cách hiệu quả.