Dưới đây là tổng hợp một vài biểu đồ theo dõi diễn biến giá vàng trong tuần qua mà chuyên gia phân tích kỹ thuật Jack Chan đã xây dựng.

Chỉ số chu kỳ độc quyền của họ tiếp tục đi xuống

chanhui3_10-29

Ngành vàng vẫn cho thấy tín hiệu mua vào dài hạn. Các tín hiệu dài hạn này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và cần thiết cho những nhà đầu tư nắm giữ dài hơi.

chanhui2_10-29

Tín hiệu mua cũng được hiện hữu trong ngắn hạn. Tín hiệu ngắn hạn có thể kéo dài nhiều ngày và nhiều tuần và cần thiết cho các trader.

chanspec10-29

Lực đầu cơ đã chạm mốc đáy cũ.

changdx10-29

Xu hướng tiếp tục đi xuống.

Kết luận: Thị trường giá lên của vàng vẫn được xác định. Chu kỳ và xu hướng đi xuống nhưng mọi thứ có thể nhanh chóng thay đổi. Báo cáo Trạng thái đầu tư của các nhà giao dịch (COT) đang cho thấy những tín hiệu đầu tiên về một mức đáy. Hãy chờ đợi diễn biến thị trường để khẳng định điều này.

Jack Chan là biên tập viên tại www.simplyprofits.org được xây dựng năm 2006. Chan đã có kinh nghiệm giao dịch 37 năm với thành tích top NASDAQ hồi năm 2000.

Giavang.wap.vn tổng hợp