Giá vàng hôm nay

(20/02/2016)

Giá vàng hôm qua

(19/02/2016)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 12.796 13.996
14K Không có Không có 18.308 19.508
18K Không có Không có 23.852 25.052
24K Không có Không có 31.921 32.871
SJC10c Không có Không có 33.400 33.750
SJC1c Không có Không có 33.400 33.780
SJC99.99 Không có Không có 32.250 33.200
SJC99.99N Không có Không có 32.800 33.200
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 33.400 33.770
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 33.390 33.770

* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.